Krijg ik als uitzendkracht ook een salarisstrook per maand?

Iedere vier weken ontvang je een loonspecificatie(salarisstrook). Daarop staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat je hebt verdiend vermeld. Bovendien kun je lezen hoeveel uren je hebt gewerkt en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Ten slotte wordt op de loonspecificatie aangegeven welk (bruto)bedrag je hebt opgebouwd aan vakantiebijslag en kort verzuim en hoeveel vakantiedagen je hebt gespaard.

Posted in: Werknemers